Marleen Opgenoort

Vanaf 1 november 2022 is Marleen als GZ psycholoog aan het werk bij onze psychologenpraktijk.

Ik ben een ervaren GZ-Psycholoog die werkervaring heeft opgedaan binnen diverse (GGZ) instellingen. Het combineren van werkzaamheden binnen de Basis GGZ en de Specialistische GGZ maakt mijn werk gevarieerd en sluit aan bij mijn brede interesse. Binnen de praktijk richt ik mij op kortdurende behandelingen binnen de BGGZ.

Binnen deze trajecten staat voor mij het aangaan van een gelijkwaardige samenwerking voorop. Het vragen van hulp vergt moed en ik vind het belangrijk dat je je binnen ons contact de ruimte voelt je klachten en problemen te kunnen delen. Vanuit een niet-veroordelende houding onderzoek ik samen met je wat er speelt, waar je naartoe zou willen, wat je hierbij in de weg staat en wat er nodig is om in beweging te komen op weg naar wat voor jou belangrijk is. 

In overleg en afgestemd op de hulpvraag maken we samen een plan. Om je op weg te helpen maak ik binnen behandeltrajecten gebruik van therapievormen als  Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), EMDR en methoden & technieken uit de Schematherapie en Mentalisation Based Treatment (MBT). Indien nodig en passend binnen een kortdurend behandeltraject kunnen we ook gebruik maken van psychologisch onderzoek om tot een beter begrip van je klachten en problemen te komen. Gedurende de behandeling staan we geregeld stil bij het effect van de behandeling. Het uiteindelijke doel is dat je voldoende op weg geholpen bent om met vertrouwen op eigen kracht verder te kunnen. Dit kan betekenen dat je klachten/problemen verminderd zijn of dat je geleerd hebt wat helpend is om je klachten beter te kunnen hanteren. Mocht de behandeling je onvoldoende op weg helpen geholpen dan denk ik met je mee over wat er aanvullend elders helpend/nodig zou kunnen zijn.

Ik werk graag samen en (eventuele) verwijzers, collega’s en/of ketenpartners zijn altijd welkom voor overleg.

BIG nr. 09929271425

Aldenhof 70-03
6537 DZ NIJMEGEN
Tel: 024-3450585

Marleen Opgenoort

Vanaf 1 november 2022 is Marleen als GZ psycholoog aan het werk bij onze psychologenpraktijk.

Ik ben een ervaren GZ-Psycholoog die werkervaring heeft opgedaan binnen diverse (GGZ) instellingen. Het combineren van werkzaamheden binnen de Basis GGZ en de Specialistische GGZ maakt mijn werk gevarieerd en sluit aan bij mijn brede interesse. Binnen de praktijk richt ik mij op kortdurende behandelingen binnen de BGGZ.

Binnen deze trajecten staat voor mij het aangaan van een gelijkwaardige samenwerking voorop. Het vragen van hulp vergt moed en ik vind het belangrijk dat je je binnen ons contact de ruimte voelt je klachten en problemen te kunnen delen. Vanuit een niet-veroordelende houding onderzoek ik samen met je wat er speelt, waar je naartoe zou willen, wat je hierbij in de weg staat en wat er nodig is om in beweging te komen op weg naar wat voor jou belangrijk is. 

In overleg en afgestemd op de hulpvraag maken we samen een plan. Om je op weg te helpen maak ik binnen behandeltrajecten gebruik van therapievormen als  Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), EMDR en methoden & technieken uit de Schematherapie en Mentalisation Based Treatment (MBT). Indien nodig en passend binnen een kortdurend behandeltraject kunnen we ook gebruik maken van psychologisch onderzoek om tot een beter begrip van je klachten en problemen te komen. Gedurende de behandeling staan we geregeld stil bij het effect van de behandeling. Het uiteindelijke doel is dat je voldoende op weg geholpen bent om met vertrouwen op eigen kracht verder te kunnen. Dit kan betekenen dat je klachten/problemen verminderd zijn of dat je geleerd hebt wat helpend is om je klachten beter te kunnen hanteren. Mocht de behandeling je onvoldoende op weg helpen geholpen dan denk ik met je mee over wat er aanvullend elders helpend/nodig zou kunnen zijn.

Ik werk graag samen en (eventuele) verwijzers, collega’s en/of ketenpartners zijn altijd welkom voor overleg.

BIG nr. 09929271425

Psychologenpraktijk Arends Aldenhof 7003 | 6537 DZ Nijmegen | 024 - 3450585

Copyright © 2016